Urządzenie do filtrowania oleju szlifierskiego

FILTRON

12

miesięcy
gwarancji

Generuj PDF

FORMULARZ ZAPYTANIA

Oferty wysyłamy w dni robocze w godzinach pracy naszego biura.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez ABM Polska – Technologie Ostrzenia, Grodzisko, ul. Lubliniecka 1A, 46-300 Olesno (zwaną dalej „Administratorem”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym „RODO”) w celu skontaktowania się z Tobą, oraz przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu ofert a także w przypadku zainteresowania ofertą do ich wykorzystania w celu i procesie zawarcia umowy na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem.

Specyfikacja techniczna:

Urządzenie przeznaczone do filtrowania mod. FILTRON czystego oleju oraz emulsji olejowej, używanych w operacjach szlifowania, dla:

 • zwiększenia żywotności oleju,
 • zwiększenia żywotności ściernic,
 • zwiększenia żywotności pompy maszynowej.

Zanieczyszczone chłodziwo  olejowe z zbiornika maszyny podawane jest do systemu filtrującego, przy użyciu pompy. Chłodziwo podawane jest pod ciśnieniem do zbiornika ze stali nierdzewnej i przepuszczane poprzez filtry. Zanieczyszczone cząsteczki chłodziwa zostają zatrzymane w wnętrzu wkładów filtrujących olej. Miernik na górze zbiornika wskazuje ciśnienie w jego wnętrzu. Gdy wkłady filtrujące są zanieczyszczone i do wymiany, ciśnienie na wskaźniku wzrasta.

Mocne strony:

 • Przełącznik ON/OFF,
 • Pompa z pionową cyrkulacją, o maksymalnej wydajności filtrowania do 100 l/min,
 • Zawór sterowania przepływu,
 • Wskaźnik ciśnienia,
 • System dwóch wkładów filtrujących,
 • Wymiary urządzenia 520 x 510 x 1300h mm,
 • Waga 90 kg (puste urządzenie),
 • Kolumna filtracyjna składa się z 2 wkładów o średnicy 200 mm,
 • Zdolność filtracyjna do 5 mikrometrów poprzez polipropylenowy materiał,
 • Stalowa konstrukcja,
 • Powierzchnia filtracyjna 10 m2,
 • System przygotowany do użycia 2 przewodów: 1 dla cyklu pobierania oleju oraz 2 przewodu dla powrotu chłodziwa do maszyny
 • System może pracować indywidualnie na wszystkich maszynach,
 • Maszyna zgodna z normami bezpieczeństwa CE.

Podobne produkty